Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Oprava atria vchodu 32

Od 7.3.2022 po dobu cca 1 měsíce bude probíhat oprava atria vchodu 32.

Po provedení opravy ve prvním atriu se situace v garážích zlepšila natolik, že bylo rozhodnuto opravit i druhé atrium, sejným postupem. Bude vykopán z každé předzahrádky svodný drenážní kanálek, vedený nejkratší cestou pod obrubníkem, pod trávníkem, pod zídkou k nejbližší vpusti. Drenážní žlab bude vyplněn kačírkem, zabaleným do geotextilie, rozměr kanálku bude cca 30 cm šířky a 10 cm výšky. Bude provedena kontrola dřevin na pozemku, zda nejsou rostlé volně, ale pouze v nádobách, aby kořeny nenarušovaly hydroizolaci. Budou vyměněny odpadní koše vpustí a zkontrolovány stromy v nádobách v atriu, zda kořeny nezasahují do izolace. Práce budou provedeny s ohledem na vegetační období, aby nezasahovalo do růstu rostlin na předzahrádkách. Po skončení prací bude znovu oseta tráva na místech, kde bude vykopán drenážní kanálek. Přístup do předzahrádek bude z atria přes ploty. Pracovní doba je stanovena 8 – 19 hod od pondělí do pátku, o sobotách 8 – 18 hod.

Žádáme vás o spolupráci při této rekonstrukci – z předzahrádek je nutno odklidit věci z trávy, zasahovat se bude i pod část dlažby. Pracovníci firmy Kabele pomůžou při odstraňování těžkých předmětů a zpětném úklidu.

Děkujeme za spolupráci.

Správa domu a výbor SVJ