Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Ochranné prostředky a desinfekce

Upozorňujeme všechny obyvatele domu i návštěvníky, že společné prostory (chodby, výtahy) jsou brané jako veřejné prostory, kde se setkává více lidí a platí zde povinnost nosit ochranné prostředky přes ústa a nos. Děkujeme, že tak chráníte zdraví své i ostatních.

Denně jsou desinfikovány kliky u dveří pracovníky ostrahy při jejich pochůzkách, pochozí plochy v přízemí a ve výtazích desinfikují pracovníci úklidu v rámci sjednané smlouvy.

Výbor SVJ a správa domu