Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Vyklizení věcí ze společných chodeb

V rámci požární kontroly dne 2.11.2020 bylo shledáno mnoho nedostatků na společných chodbách. Na základě zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. je nutné udržovat volné únikové cesty, nesmí na nich být uložen a skladován materiál (hořlavý materiál, květiny apod.). Proto naléhavě žádáme o odstranění všech věcí ze společných chodeb do 30.11.2020, jinak budou zlikvidovány na pokyn SVJ a majitelům bude likvidace vyúčtována.

Předem děkujeme za spolupráci

Správa domu a výbor SVJ

2020 – Požární kontrola (2)