Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Kontrola dodržování požární bezpečnosti

Dne 21.10.2019 byla provedena kontrola dodržování požárních předpisů ve smyslu § 13 Zákona o požární ochraně č. 133/85 a § 12 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Bylo shledáno mnoho nedostatků, týkajících se nedodržování volných únikových cest a zákazu skladování jakýchkoliv materiálů.

Žádáme důrazně vlastníky, aby ze společných chodeb odstranili všechny předměty (květiny, skříňky, židle, kola apod).  Při nedodržování výše uvedeného zákona a vyhlášky hrozí při kontrole Státního požárního dozoru pokuta až do výše 500 000 Kč.

Předem děkujeme za spolupráci.

Správa domu a výbor SVJ