Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Sondy v atriích

V obou atriích bude v ploše a na některých předzahrádkách provedeno několik výkopů cca 50 x 50 cm. Jedná se o projekt, který bude přes tyto sondy během celé zimy sledovat stav zatékání do garáží v závislosti na meteorologických podmínkách a na jaře pak poskytne informace, které povedou k návrhu rozsahu oprav ve vnitroblocích. Výkopy budou překryté dřevěným poklopem – prosím dbejte zvýšené opatrnosti a nemanipulujte s nimi.

Děkujeme za spolupráci.

Správa domu a výbor SVJ