Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Vyklizení věcí ze společných chodeb

Při poslední kontrole požární bezpečnosti v domě byly shledány závady na společných chodbách – zúžené únikové cesty kvůli odloženým věcem. Žádáme obyvatele domu o neprodlené odstranění všech věcí ze společných chodeb, protože zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. ukládá právnickým osobám udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.

Děkujeme za spolupráci.

Správa domu a výbor SVJ