Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Evidence vlastníků a nájemníků

Vážení majitelé bytů,

dovolujeme si Vás upozornit na zákonnou povinnost hlásit správě domu jména nájemníků a kontakt na ně v případě, že svůj byt pronajímáte.

K nahlášení prosím použijte Evidenční listhttp://www.kaskady2.cz/wp-content/uploads/2016/11/evidencni-list-vlastnika-nov%C3%BD.pdf

 

Evidence nájemníků je zákonná povinnost dle nového občanského zákoníku http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-1177/:

(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor KBII