Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Dokončení západní fasády

V souvislosti s plánovaným převzetím stavby po dokončené rekonstrukci západní fasády dne 13.4.2018 žádáme vlastníky bytů, kterým byla způsobena rekonstrukcí škoda na majetku, aby své nároky sdělili písemně co nejdříve – emailem nebo předáním zástupci správy domu.

Děkujeme,

správa domu a výbor SVJ