Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Západní fasáda – aktualizace termínů

Termín dokončení rekonstrukce západní fasády se posouvá z důvodu neplánovaných víceprací – přespádování balkonů, oprava klempířských prvků, výměna balkonových výplní, demontáže pergol na předzahrádkách a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Některé detaily bylo nutno řešit opakovaně s projektantem. Nový harmonogram prací bude upřesněn a vyvěšen ve 43. týdnu.

Za zpoždění, prokazatelně zaviněné zhotovitelskou firmou, je SVJ oprávněno inkasovat sankční poplatky, specifikované ve smlouvě o dílo.

Děkujeme, správa domu a výbor SVJ