Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Opravy sloupů v garážích

V garážích začaly opravy poškozených sloupů a stěn, opravy potrvají cca do 15.5.2017

U poškozeného zdiva sloupů v garážích a obvodových stěn bylo rozborem
zjištěno, že míra zasolení zdiva sírany je vyšší než 1600 mg/ltr, což
dvojnásobně přesahuje limitní hodnotu pro stupeň „silný“. Příčinou je
tedy voda zanesená do garáží auty se sněhem a po deštích, případně
zatečením.

Principem opravy je především trvale odvést vodu od zdiva. Za tím
účelem, po vyčištění podkladu, bude přidán do rohu mezi zdivo a stěnu
sokl z materiálu „plastbeton“, což je materiál na bázi pryskyřic.
Materiál má obrovskou a trvalou přídržnost, a je sám o sobě odolný vodě.
Plastbetonový sokl se odděluje od zdiva dilatační folií, aby nedocházelo
k odtržení a vzniku prasklin při pohybech konstrukce. Vzhledem k
pokročilé erozi zdiva na některých místech bude třeba ještě zdivo
opravit tenkovrstvou opravnou maltou, případně odkryté armování ošetřit
příslušným materiálem (Sika Top Armatec).

Vzhledem ke stanovení příčiny poškození byla vybrána z nabídek firma
TMCA, která nabízí provedení opravy popsaným způsobem. Ten je cenově
srovnatelný s druhou nabídkou firmy KB servis, která nabízí opravu
poškozených míst betonem a sanačním štukem s následným nátěrem.