Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Další výstavba – veřejné projednání

Vážení vlastníci,

výbor společenství vlastníků KB2 se na Vás obrací s důležitou prosbou.

Hrozí nám, že výstavba v okolí našeho domu bude pokračovat způsobem, který by měl negativní vliv na hodnotu bytů, které zde vlastníme. My jsme nyní dobrou adresou, naše byty jsou ceněné vysoko. Ale zde jde o projekt s nedostatkem parkovacích míst a komerčních ploch – něco na způsob sídliště Prosek. To by mělo pro naši lokalitu negativní dopad. Na posledním shromáždění jsme Vás informovali o projektu budov C, D a E, z nichž budova nejbližší k nám má převyšovat náš dům o 10 metrů. Nyní se má projednávat další část projektu, s budovou o výši 17 nadzemních podlaží a opět se stejnými nedostatky, včetně průjezdu aut pod našimi okny a napojení na již dnes přetíženou kanalizaci, která páchne přímo před naším domem.

O aktuálně schvalovaném projektu se dozvíte více zde: http://lepsibarrandov.cz/

O co nám jde a čím můžete i Vy pomoci: veřejné projednání žádosti developera se bude konat ve středu 15. února. v 10 hodin na Úřadu městské části Praha 5, ulice 14.října č.4 v zasedací místnosti č. 330 (3.patro). Zde není třeba žádné sofistikované podávání námitek (o to se postaráme), ale je třeba zajistit maximální účast na tomto jednání (v ideálním případě přeplněnou místnost a vypjatou atmosféru). Naše SVJ a tedy každý z Vás je účastníkem řízení, nicméně účastnit se může veřejnost, tedy naprosto kdokoli. Prosíme Vás tedy, máte-li čas Vy nebo vaši bližní, navštivte toto jednání, a projevte jakýmkoli způsobem svůj nesouhlas s tímto projektem. V poslední době je toto téma (tedy to, že úřad schvaluje vše, co developer podá) hodně živé, misky vah se vyrovnávají. Máme značnou šanci, že tímto způsobem ovlivníme rozhodování ve svůj prospěch.

S poděkováním

výbor SVJ