Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Informační povinnosti v rámci SVJ

Žádáme vlastníky bytů, aby správě domu sdělovali bez vyzvání změnu vlastníka jednotky, počet osob v jednotce, jméno a adresu nájemců v jednotce, a to do jednoho měsíce při každé změně. Jedná se o § 1177 NOZ, který ukládá povinnost evidence údajů všem SVJ.

Formuláře na změnu jsou k dispozici v elektronické formě na webových stránkách, v papírové podobě pak v kanceláři ostrahy.

Děkujeme za spolupráci. Správa domu a výbor SVJ