Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Dokončení územní studie Barrandov opět odloženo

Další odložení termínu dokončení územní studie rozvoje Barrandova

Dle posledních nám dostupných informací se termín prezentace výsledků územní studie na rozvoj  západního Barrandova opět posouvá, tentokrát až na počátek února 2017. Jedná se již o druhé posunutí původního termínu, kterým byl září 2016.
MČ Praha 5 v těchto dnech podepisuje se zpracovatelem studie A69 – architekti s.r.o. další dodatek ke smlouvě, jejímž obsahem je právě prodloužení termínu prezentace nové územní studie. Nelze se ubránit dojmu, že ze strany MČ Praha 5, v čele se starostou Klímou, se jedná o účelové protahování, jehož cílem je umožnit developerovi Finep, aby včas stihl zažádat o územní rozhodnutí na výstavbu svého již před lety naplánovaného sídliště tak, aby tyto jeho staré plány nebyly v rozporu s nově zpracovávanou studií. Víme, že Finep vyvíjí přes starostu Klímu tlak na zpracovatele studie, aby do ní zahrnul všechny čistě obytné domy, které si Finep již řadu let na Barrandově plánuje postavit. A hlavně aby se na území, na němž bude Finep stavět, nepožadovala žádná výstavba občanské vybavenosti, nebo nedej bože (!) výstavba parkovacích míst odpovídajícímu počtu bytů, či aby se parkovací stání situovala do suterénů !!!
Původním záměrem studie bylo vypracovat plnohodnotný plán na další rozvoj západního Barrandova, který by byl vhodným kompromisem mezi zájmy všech zúčastněných stran (občany, městskou části a developery). Tento plán měl vhodně vyvážit funkci obytnou, funkci služeb pro občany (obchody, restaurace, školy, pošta, zdravotnické zařízení) a funkci rekreační (zeleň, sport apod.).
Poslední vývoj situace nás ale naplňuje obavou, že se tento bohulibý záměr přemění na pouhý nástroj prosazení zájmů developerů – t.j. co největší zisk na úkor obyvatel a bez toho, aby nová výstavba přinesla cokoliv nového a pozitivního celému Barrandovu.
Toto klíčové téma samozřejmě pečlivě sledujeme a budeme vás informovat o dalším vývoji.